Underhållsservice

Öka livslängden på din värmepump med regelbunden service


En luftvärmepump tappar i effekt alltefter damm och partiklar fastnar i enheten. Redan efter 18 månader kan effekten ha minskat med 20 till 30%.  Därför behövs kontinuerlig service för att se till att din värmepump fungerar optimalt.

Vi kan gå igenom din pump och se till att det fungerar optimalt. Du får en tryggare värmelösning och ett fräschare inomhusklimat.


Varför service?


 • Optimerad effekt med största möjliga energibesparing.
 • Säkrare värmetillförsel.
 • Renare luft och förhindring av mögelbildning.
 • Förlängd livslängd på värmepumpen.

När din värmepump arbetar drar den igenom husets fulla luftvolym upp till 30 gånger per dag. Damm och partiklar fastnar i luftvärmepumpens grovfilter som du själv kan rengöra. Men en hel del sätter sig i innedelens fina lameller och orsakar därmed bakterietillväxt och minskat luftflöde.

Beroende på inomhusklimatet, kan en värmepump förlora upp till en tredjedel i effekt redan efter ett års användning. Detta leder till sämre värmeeffekt. Det räcker därför inte med att rengöra luftfiltret utan en mer noggrann genomgång krävs kontinuerligt.


Borås Klimatteknik är ett kylcertifierat företag som har god kunskap inom ventilation, VVS och värmepumpsteknik vilket gör att servicen blir korrekt utförd.

 • Ventilation
 • Förhindra bakteriehärd
 • Öka ventilationskapaciteten
 • Förbättra luftkvaliten
 • Säkrare värmetillförsel (vid luftåtervinning)


 • Luft/luft värmepump
 • Optimerad effekt med största möjliga energibesparing
 • Säkrare värmetillförsel
 • Renare luft och förhindring av mögelbildning
 • Förlängd livslängd på värmepumpen
 • Luft/vatten värmepump
 • Förlängd livslängd på värmepumpen
 • Säkrare värmetillförsel
 • Förhindra ev. läckage
 • Optimerad energibesparning
 • Bergvärmepump
 • Förlängd livslängd på värmepumpen
 • Säkrare värmetillförsel
 • Förhindra ev. läckage och frysning i köldbärare (vätskan ifrån berget)
 • Optimerad energibesparning


 • Frånluftsvärmepump
 • Förlängd livslängd på värmepumpen
 • Säkrare värmetillförsel
 • Förhindra ev. läckage
 • Optimerad energibesparning

 


 • Startavgift
 • Vid övrig service/felsökning faktureras en administrationsavgift på 500kr oavsett tidsåtgång och avstånd till kund.

energiproffs.se © 2016