Underhållsservice Bergvärmepump


Följande moment ingår i service av bergvärmepump.

 • Läcksökning
 • Ockulärbesiktning av värmepump
 • Funktionstest av värmepump
 • Kompressorns strömförbrukning
 • Ockulärbesiktning av ev. panna


 • Funktionskontroll av cirkulationspumpar
 • Funktionskontroll av säkerhetsventiler
 • Kontroll av radiatortryck
 • Kontroll av ev. smutsfilter på radiatorsystemet
 • Värmeöverföring av värmeväxlare
 • Elpatronernas strömförbrukning


 • Fryspunkt- kontroll av köldbärarvätskaUnderhållsservicen tar 2-3 timmar. I priset ingår material och resa 50 km tur & retur. För längre resor debiteras 12,5 kr per km inkl. arbetstid utöver 50 km.


1975 kr

Vid intresse Kontakta oss!


 

energiproffs.se © 2016