Underhållsservice Luft/luft värmepump


Följande moment ingår i service av luft/luft värmepump.

  • Rengöring av inomhusdelens rörliga delar
  • Rengöring av inomhusdelens filter
  • Rengöring av inomhusdelens kondensor och kondensränna med tryckluft
  • Rengörning med spray som motverkar bakterier, svamp och fett
  • Rengöring av utomhusdelens förångare
  • Driftkontroll i både kyl- och värmedrift
  • Funktionskontroll av kondensavledning samt ev. kondensvattenpump
  • Ockulärbesiktning av anslutningar, genomföringar och tätningar för att förebygga slitage och vibrations skador
  • Effekt mätning av kompressor
  • Läcksökning


 

Underhållsservicen tar 2-3 timmar. I priset ingår material och resa 50 km tur & retur. För längre resor debiteras 12,5 kr per km inkl. arbetstid utöver 50 km.


1975 kr

Vid intresse Kontakta oss!

energiproffs.se © 2016