Underhållsservice Luft/vatten värmepump


Följande moment ingår i service av luft/vatten värmepump.

 • Läcksökning
 • Ockulärbesiktning av värmepump


 • Ockulärbesiktning av panna


 • Funktionstest av värmepump


 • Funktionstest av panna
 • Kompressorns strömförbrukning
 • Rengörning av smuts på värmepumpens förångarbatteri (utedelen)
 • Ockulärbesiktning av panna
 • Funktionskontroll av säkerhetsventiler


 • Funktionskontroll av cirkulationspumpar
 • Kontroll av radiatortryck
 • Kontroll av ev. smutsfilter på radiatorsystemet
 • Värmeöverföring av värmeväxlare
 • Elpatronernas strömförbrukningUnderhållsservicen tar 2-3 timmar. I priset ingår material och resa 50 km tur & retur. För längre resor debiteras 12,5 kr per km inkl. arbetstid utöver 50 km.


1975 kr

Vid intresse Kontakta oss!


 

energiproffs.se © 2016