Daikin bergvärme ger bäst värme enligt energimyndighetens test Januari 2014

Årsvärmefaktorn, SCOP, visar effektiviteten under ett år för uppvärmning och varmvatten.

Daikin bergvärmepump uppnår en årsvärmefaktor på upp till 5,9 vid enbart uppvärmning.

Besparingen för uppvärmningen kan bli mer än 80 procent i en normalstor villa, där en el- eller oljepanna ersätts med daikin bergvärme.


Daikin Bergvärmepump klarar sig utan elpatron ned till -32°C


Daikin Bergvärme är inte som vanliga bergvärmepumpar. Den täcker hela ditt värmebehov utan att koppla in den energislukande elpatronen när det blir kallt. Det sparar du tusenlappar på. Skälet till detta är att pumpen har ett steglöst effektspann och anpassar effekten automatiskt efter behov. Det gör också att den passar i alla typer hus, stora som små.


UPP TILL 12 ÅRS TRYGGHET

Vid köp av Daikins Bergvärme, ingår två års garanti (på delar och arbete) och fyra års trygghetsförsäkring (på delar och arbete). Du kan sedan välja att förlänga din försäkring år för år i upp till tolv år. Arctic kommer att ge dig ett erbjudande om förlängd försäkring i god tid innan försäkringen löper ut. Den trygghetsförsäkring som vi erbjuder är en självriskeliminerings- & åldersavdragsförsäkring. Den förutsätter att du har en egen hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Om skada inträffar täcker villaförsäkringen kostnad för reparation och material med undantag av självrisk och åldersavdrag. Försäkringen gäller för dig som ursprunglig köpare och/eller ägare till bergvärmepumpen. Försäkringen kan även överlåtas till annan som senare gjort lagligt förvärv av fastigheten där bergvärmepumpen är installerad.För mer information angående Daikins garantier klicka här


Produktblad


Varierande pris beroende på förutsättningar.

Kontakta oss för mer information

För mer information besök gärna www.daikin.se

energiproffs.se © 2016