Bergvärmepump


Få värme och varmvatten direkt ifrån berget

En bergvärmepump hämtar energi från ett borrhål via en kollektorslang som är fylld med vätska (vanligtvis 70% vatten och 30% etanol = fryskydd).

Vätskan cirkulerar från berget till värmepumpen som plockar upp värmeenergin och ger er värme till både hus och tappvatten.


Daikin bergvärme ger bäst värme enligt Energimyndighetens test Januari 2014


Daikin har hög effekten man får ut av varje krona man lägger in i drift. I det så kallade SCOP-kombi-värdet*; årsvärmefaktorn, som ger ett mått på värmepumpens effektivitet och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift, på årsbasis.

För varje krona i drift får du alltså 5 kr i effekt med Daikin Bergvärme 2,5–13kW. (6.02 med golvvärme på 22–35 grader och 5,0 inklusive tappvatten).Upp till 12 års trygghet

Vid köp av Daikins Bergvärme, ingår två års garanti (på delar och arbete) och fyra års trygghetsförsäkring (på delar och arbete). Du kan sedan välja att förlänga din försäkring år för år i upp till tolv år. Arctic kommer att ge dig ett erbjudande om förlängd försäkring i god tid innan försäkringen löper ut. Den trygghetsförsäkring som vi erbjuder är en självriskeliminerings- & åldersavdragsförsäkring. Den förutsätter att du har en egen hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Om skada inträffar täcker villaförsäkringen kostnad för reparation och material med undantag av självrisk och åldersavdrag. Försäkringen gäller för dig som ursprunglig köpare och/eller ägare till bergvärmepumpen. Försäkringen kan även överlåtas till annan som senare gjort lagligt förvärv av fastigheten där bergvärmepumpen är installerad.

Framtidssäkert med CTC i 14 år


Trygghetsförsäkring i 6 år

När du köper en värmepump CTC EcoHeat 400,

CTC EcoPart 400 eller CTC EcoAir 400 ingår 6 års trygghetsförsäkring som inkluderar Energibrunn, kollektorinstallation berg/mark/sjö och varmvattenbredare.


Erbjudande om förlängning i 8 år.

Därefter kommer ni att erbjudas att förlänga tryggetsförsäkringen mot en premie år från år tills dess att produkten är 14 år.

energiproffs.se © 2016