Nibe bergvärmepumpar


Genom att installera en bergvärmepump från NIBE kan du minska energikostnaden med upp till 80%.

Orsaken är att bergvärmepumpens främsta energikälla är mark, ytjord eller en intilliggande sjö, och alla dessa energikällor är gratis.


En heltäckande bergvärmepump som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel. Den har en integrerad varmvattenberedare – och marknadens bästa årsvärmefaktor!

Vi säljer och installerar Nibe bergvärmepumpar!

Kontakta oss 

för mer information om vad som kan tänkas passa er!

energiproffs.se © 2016