Hitachi luftvärmepumpar

Funktion och utseende

En Hitachi luftvärmepump är valet för dig som lägger stor vikt vid såväl funktion som utseende. Du får smart och kostnadseffektiv uppvärmning samtidigt som du får en utseendemässigt diskret lösning. När du installerar en Hitachi värmepump drar du nytta av den senaste tekniska utvecklingen. Det är ett enkelt sätt att få billig komplementvärme utan att påverka miljön negativt.


Tystast på marknaden 

Hitachi värmepumpar är marknadsledande och kan idag hittas i många svenska hem. Varför är inte så svårt att förstå. En värmepump från Hitachi är tystast på marknaden och arbetar utan behov av underhåll, tack vare sina självrengörande filter. Den ger dig störst besparingar, såväl ifråga om energi som ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vi säljer och installerar Hitachi Luftvärmepumpar!

Kontakta oss 

för mer information om vad som kan tänkas passa er!

energiproffs.se © 2016