Luft/vatten värmepumpar


För uppvärmning av varmvatten och vattenburna radiatorsystem

En luft-vatten värmepump är en bra ersättning för dig som vill byta ut din gamla elpanna/olje- eller pelletsbrännare för att få billigare elräkningar och spara på miljön.


Värmepumpen får energi från luften som via en växlare transporterar över värmen till vattnet i pannan som värms upp och ger både värme till tappvattnet och elementerna/golvslingorna.


Luft/vatten värmepumpen ansluts med tillbehörande elpanna där vämepumpen i första hand värmer upp vattnet i pannan och de befintliga elpatronerna i elpannan är till för som backup för att stötta värmepumpen vid extrema förhållanden.

Framtidssäkert med CTC i 14 år


Trygghetsförsäkring i 6 år

När du köper en värmepump CTC EcoHeat 400,

CTC EcoPart 400 eller CTC EcoAir 400 ingår 6 års trygghetsförsäkring som inkluderar Energibrunn, kollektorinstallation berg/mark/sjö och varmvattenbredare.


Erbjudande om förlängning i 8 år.

Därefter kommer ni att erbjudas att förlänga tryggetsförsäkringen mot en premie år från år tills dess att produkten är 14 år.

energiproffs.se © 2016