Underhållsservice


Ventilationsservice

Vi arbetar med service, rengörning och reparation av fläktar/aggregat, samt felsökning och reparation av styr- och reglersystem.


Borås Klimatteknik är ett kylcertifierat företag som har god kunskap inom ventilation och värmepumpsteknik vilket gör att servicen blir korrekt utförd.
Vid intresse Kontakta oss!

energiproffs.se © 2016